Vrouw uit Lubbeek laat 1,3 miljoen euro na aan Vlaams Dierenwelzijnsfonds

Vrouw uit Lubbeek laat 1

Het Vlaamse Dierenwelzijnsfonds heeft een gift gekregen van zowat 1,3 miljoen euro. “Het gaat om een 62-jarige vrouw uit het Vlaams-Brabantse Lubbeek die in haar testament heeft vastgelegd dat haar nalatenschap ten goede moet komen van de dieren”, zo meldt Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) zondag. De gift is dubbel zo groot als de totale ontvangsten van het fonds in een heel jaar. Het Dierenwelzijnsfonds wordt gespekt door onder meer de opbrengsten uit de registratie van honden, de administratieve boetes, schadevergoedingen en schenkingen. De middelen van het fonds worden aangewend voor onder meer de ondersteuning van dierenasielen, de opvang van inbeslaggenomen dieren die mishandeld of verwaarloosd werden en de ondersteuning van de Vlaamse Inspectie Dierenwelzijn.
Het Dierenwelzijnsfonds wordt nu dus aanzienlijk versterkt dankzij een nalatenschap ter waarde van ongeveer 1,3 miljoen euro. “Deze gift maakt me echt blij. Ik hoop dat men bij een erfenis steeds meer denkt aan dierenwelzijnsorganisaties”, aldus Weyts. Van dat bedrag moeten nog de kosten, de erfbelasting en enkele kleinere legaten afgetrokken worden, maar zelfs dan is het een som die bijna dubbel zo groot is als de totale inkomsten voor het Dierenwelzijnsfonds in een volledig jaar (in 2017 ontving het fonds in totaal 580.000 euro).

bron: Belga