Duizendtal mensen vormen opnieuw menselijke ketting rond Maximiliaanpark

Enkele honderden actievoerders hebben zondagavond voor de tweede maal een menselijke ketting gevormd van het Brusselse Noordstation tot het Maximiliaanpark en rond het park. Volgens de politie ging het om zo’n 1.000 mensen, de actievoerders zelf houden het op ongeveer 1.500. De menselijke ketting is een protestactie tegen de plannen van minister van Binnenlandse Zaken Jambon en staatsesecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (beiden N-VA) om transmigranten in en rond het Noordstation op te pakken en over te brengen naar gesloten asielcentra. De voorbije dagen werd herhaaldelijk geklaagd over de overlast die de vluchtelingen en transmigranten in en rond het Noordstation zouden veroorzaken. Minister van Binnenlandse Zaken Jambon sloot daarop een akkoord met de betrokken politiediensten om gezamenlijke acties te nemen tegen de overlast. De minister kondigde meteen politieacties aan voor de daaropvolgende dagen.
Het burgerplatform “Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés” dat al maandenlang asielzoekers en transmigranten in het Maximiliaanpark opvangt, mobiliseerde daarop sympathisanten om, net zoals eind januari, een menselijke ketting te vormen.
“Wij kregen te horen dat er maandagochtend een grote politieactie zou gepland zijn en dat het de bedoeling zou zijn om 70 mensen te plaatsen in gesloten asielcentra”, zeggen de deelnemers aan de menselijke ketting. “Wij willen ervoor zorgen dat die 70 plaatsen leeg blijven, en tonen dat repressie geen oplossing biedt voor het vluchtelingenprobleem. Als het moet, doen we dit elke week.”
“We vragen ook aan premier Michel om een delegatie van burgers te ontvangen om te spreken over de strenge en onmenselijke migratiepolitiek waar zijn regering voor staat”, aldus Mehdi Kassou van het “Plateforme Citoyenne de soutien aux réfugiés”.

bron: Belga