Van Overtveldt laat blockchain voor vastgoed, btw en douane onderzoeken

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) laat bestuderen of de FOD Financiën blockchaintechnologie in haar werking kan gaan inzetten. Het werk van de douane, de btw-controle, maar ook de registratie van vastgoed zou zo fors anders kunnen. De studie moet ook leiden tot een “confidentiële analyse” over de impact op onder meer de FOD zelf, maar ook cijferberoepen, banken en het notariaat. Het kabinet ontkent alvast niet dat blockchain een aanzienlijke impact op het personeelsbestand kan hebben. Blockchain is een technologie waarbij een heel computernetwerk bepaalde transacties registreert en controleert. Vervalsen is daarbij nagenoeg uitgesloten. Sommigen achten de technologie dan ook erg geschikt voor bijvoorbeeld vastgoedregistratie. In Georgië zou bij het bevoegde agentschap door de invoering van blockchain een derde van het aantal ambtenaren zijn overgebleven.
Ook in ons land wil men nu de mogelijkheden onderzoeken. “Stilzitten is geen optie, dus men moet constant nieuwe evoluties en technologieën bekijken om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de organisatie van de fiscus. Het is vooral de bedoeling om eerst op macroniveau te bekijken waar blockchain een meerwaarde kan bieden”, klinkt de motivatie op het kabinet van de minister.
De FOD Financiën gaat daarom een studie laten uitvoeren op drie domeinen. De opvallendste is wellicht de inzet van blockchain “voor het identificeren van vastgoed en de mogelijkheid ervan om een alternatief te vormen voor de traditionele registratie van de aankopen, cessies, verdelingen van deze goederen”.
Ook voor de btw-controle van Belgische bedrijven – “een bron van een enorm werk”, aldus de FOD – wordt de technologie als kanshebber gezien, net zoals voor een betere traceerbaarheid van containers door de douane.
De gevoeligheid van het dossier kan mogelijk blijken uit het feit dat de studie ook een “confidentiële analyse” moet opleveren over de impact op de FOD, maar ook externe partners zoals cijferberoepen, notariaat en banken.
In het bestek voor de studie klinkt het dat door blockchain de rol van de staat en de partners fundamenteel in vraag wordt gesteld. Gevraagd aan het kabinet-Van Overtveldt of een terugloop in personeel zoals in Georgië ook hier mogelijk is, klinkt het: “Dat zou kunnen. We kunnen niet vooruitlopen op de resultaten van de studie. We hanteren een strategie waarbij de FOD zich meer en meer focust op de kerntaken en de efficiëntie daarvan verhoogt. Dat kan versneld worden door de afbouw van overhead of inefficiënte processen en structuren. Digitalisering en technologie zorgt er voor dat meer mensen zich efficiënter met deze kerntaken kunnen bezighouden.”
Een eindrapport moet klaar zijn in de lente van 2019, de hele opdracht in 2020. Het kabinet kon niet meteen antwoorden op de vraag waarom de analyse confidentieel moet zijn.

bron: Belga