“Maak van samen-werking een nieuw ‘normaal'”

Maak van samen-werking een nieuw 'normaal'

Peter Wouters, voorzitter van beweging.net, heeft opgeroepen om “van samen-werking een nieuw ‘normaal’ te maken”. Hij wil een lokaal beleid waar overleg met het middenveld normaal en op een kwaliteitsvolle manier kan verlopen, zo zei hij tijdens zijn speech voor Rerum Novarum, het feest van de christelijke werknemersbeweging. “Rerum Novarum betekent letterlijk vertaald ‘Nieuwe dingen’, en dat is eigenlijk ook wat we vandaag doen op dit feest: nieuwe kwetsbaarheden van mensen benoemen en werken aan verandering. Alleen: we leven vandaag niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. En dat is veel fundamenteler”, aldus Wouters.

Zo heeft volgens de voorzitter van beweging.net de economische crisis haar sporen nagelaten en voor onrust gezorgd bij de hele bevolking. “De besparingen die de voorbije periode doorgevoerd zijn en misschien nog op ons afkomen, kregen omwille van de crisis de wind in de zeilen. Iedereen vond besparen nodig en jammer, maar noodzakelijk. En dat maakte op zijn beurt plaats voor het populistisch discours. Vandaag spreekt de ene econoom over een krachtige economische revival en dreigt de andere al met een nieuwe crisis. Met opnieuw onzekerheid en onrust bij ons als gewone Belgen tot gevolg.”

De deeleconomie heeft volgens Wouters door de druk op de modellen van onze sociale bescherming eveneens voor onrust gezorgd, net als de migratie- en klimaatvraagstukken. Een andere fundamentele verandering ligt bij de samenstelling van de gezinnen. “De positie van het traditionele gezin binnen het geheel aan samenlevingsvormen is verzwakt, onder meer als gevolg van een forse toename van de echtscheidingscijfers. (…) Een nieuw vraagstuk dat daardoor ontstaat is onze kijk op en aanpak van vereenzaming en de spanning tussen het gewenste gezinsmodel en de impact als dat niet lukt.”

“De boodschap van vandaag is dan ook dat we die onrust en onzekerheid willen erkennen”, zegt Wouters. “Maar we willen ook meer doen. De goede oplossing ligt in meer samenwerking. En eigenlijk ligt dit veel meer in de aard van de mens, al vanuit onze eigen geschiedenis die ligt in de christelijke traditie. Werk samen, omdat je een verhaal deelt, een achtergrond van waarden en normen.”

Volgens Wouters zijn er vandaag heel wat kwetsbare mensen: de UberEats-fietser die geen verzekering kan krijgen, de jongere die een lager loon krijgt en dus minder bescherming, de alleenstaande die het gezin moet draaiende houden, de oudere die geen plaats of geen betaalbare plaats in een rusthuis kan krijgen. “De opdracht vandaag is dat het beleid en onze beweging samen bouwen aan nieuwe collectieve bescherming opdat mensen geen reden meer hebben om hun eigen verzekeringsmodel te zoeken. Want zeg nu zelf: doet het geen pijn als je een jongere hoort zeggen dat hij niet langer gelooft in een pensioen voor hem?”

“We roepen onze organisaties en de burgers vandaag op om zich goed te organiseren”, zegt Wouters. “Aan de lokale besturen vragen we uitdrukkelijk opnieuw te kiezen voor die lokale participatie en de adviesraden te herwaarderen. En Vlaanderen moet van de lokale ambtenaren de coach van die participatie maken. We hebben daarvoor trouwens een schitterend niveau ter beschikking: de provincie. Zij kan goede werkvormen verspreiden en begeleiden.”

“Laat ons niet ophouden de gepaste aandacht te geven aan mensen en groepen die vandaag al te snel als ‘profiteurs’, ‘onaangepasten’ of ‘fraudeurs’ weggezet worden. Met iedereen rekening houden en de snelheid voor iedereen gepast maken is de beste manier om op de lange termijn een samenleving te behouden die voor een fundamentele zekerheid zorgt, ook als je pech hebt”, aldus Wouters.

bron: Belga