Wat kan een bank doen om onze steden slimmer te maken?

BNP Paribas Fortis

De stad als belangrijkste woongebied en als cluster van economische activiteit verdient al onze aandacht. In de ‘slimme stad’ komen immers alle aspecten van duurzame ontwikkeling samen. BNP Paribas Fortis heeft vier domeinen bepaald waarin ze mee een verschil kan maken: vastgoed, mobiliteit, energie-, water- en afvalbeheer en luchtkwaliteit.

Als we kijken naar duurzame ontwikkeling, stellen we vast dat steden voor allerlei economische, ecologische en maatschappelijke uitdagingen zorgen. Denk maar aan de levenskwaliteit voor de bewoners, het concurrentievermogen voor de bedrijven, mobiliteit, energie, vervuiling, afvalbeheer of vernieuwing van de infrastructuur.

Als grootste bank van het land financiert  BNP Paribas Fortis niet alleen bedrijven en openbare diensten, ze geeft ook steun aan onderzoek en ontwikkeling van technologische vernieuwing  (zoals internet of things, open data, enz.). De bank steunt in het bijzonder start-ups en scale-ups die nauw samenwerken met universiteiten en onderzoekscentra en die via co-creatie nieuwe oplossingen ontwikkelen. Zo stelt de bank in negen Innovation hubs doorheen het land experts ter beschikking aan jonge, innovatieve bedrijven.

Een project zoals Zzoomer in Leuven, dat niet alleen transport verduurzaamt maar door haar oplossing ook zorgt voor betere luchtkwaliteit, is een mooi voorbeeld van initiatieven waar de bank graag haar schouders onder zet.