Agentschap Wegen en Verkeer laat verfraaien nutskasten langs wegen toe

Gemeenten en steden zullen in de toekomst bij het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een vergunning kunnen aanvragen om een nutskast van het AWV langs een gewestweg te verfraaien. Tekeningen die aanstootgevend zijn, kunnen echter niet. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) op een schriftelijke vraag van partijgenoot Annick De Ridder.

Enkel steden of gemeenten zullen een vergunning kunnen bekomen voor het opsmukken van nutskasten. Het aanbrengen van de verfraaiing gebeurt onder hun verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. De installatie moet ook steeds inspecteerbaar blijven en het Vlaams Gewest behoudt te allen tijde het recht om de verfraaiing geheel of gedeeltelijk te verwijderen als dit noodzakelijk zou zijn voor inspecties of onderhoudswerken.

Er mogen geen aanstootgevende teksten of afbeeldingen worden aangebracht of boodschappen die strijdig zijn met de openbare orde. Eveneens niet toegelaten zijn reclame en publiciteit, misleidende of verwarrende afbeeldingen die bijvoorbeeld lijken op verkeersrelevante informatie. Er moet bovendien rekening worden gehouden met de regelgeving op auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten.

bron: Belga