Werkgevers grijp uw kans: zet uw personeel extra in de bloemetjes

Werkgevers grijp uw kans: zet uw personeel extra in de bloemetjes

Werkgevers kunnen hun personeel op het einde van het jaar, bij pensionering, eervolle onderscheiding of huwelijk extra in de watten leggen. De ministerraad heeft vandaag immers een ontwerp-KB goedgekeurd dat de bedragen van de geschenken bij die gelegenheden aanpast aan de evolutie van de levensduurte, meldt minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld). De tekst verhuist nu voor advies naar de Raad van State. De indexering volgt op een intentieverklaring die binnen het beheerscomité van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) werd overeengekomen. De bedragen van deze geschenken tellen niet mee als loon. “Hiermee worden de bedragen opgetrokken en kunnen de werkgevers hun werknemers in de bloemetjes zetten”, zegt minister De Block.

Voor geschenken naar aanleiding van het Sinterklaasfeest, Kerstmis of Nieuwjaar gaat het om een verhoging van 35 naar 40 euro. In geval van een eervolle onderscheiding is sprake van een verhoging van 105 naar 120 euro. Voor geschenken in geval van pensionering geldt een verhoging van 35 naar 45 euro per dienstjaar en een verhoging van het minimum- en maximumbedrag van 105 en 875 euro naar 120 en 1.000 euro. Voor geschenken ter gelegenheid van een huwelijk of van wettelijke samenwoning is een verhoging van 200 naar 245 euro voorzien.

bron: Belga