Brandweer op zoek naar 673 mensen

Brandweer op zoek naar 673 mensen

De brandweer in België gaat dit jaar op zoek naar in totaal 673 brandweermensen, waarvan 258 beroepsbrandweer en 415 brandweervrijwilligers. Bij de beroeps gaat het voor een deel ook om het professionaliseren van brandweervrijwilligers die al in dienst zijn. Dat meldt de FOD Binnenlandse Zaken, daags voor de internationale dag van de brandweer op 4 mei. In totaal zijn er bijna 18.000 operationele personeelsleden bij de brandweer in België, waarvan bijna 1.000 ambulanciers niet-brandweer. Vijfenzestig procent van de bijna 17.000 brandweermensen (ambulanciers niet-brandweer niet meegerekend) zijn vrijwilliger, de overige vijfendertig procent zijn beroeps. Brandweer Brussel is met 1.055 beroepsbrandweermensen het grootste korps. De zone Hesbaye in de provincie Luik is met 95 brandweerlieden dan weer de kleinste zone.

Stilaan vervrouwelijkt het beroep: vandaag zijn 695 vrouwen operationeel bij de brandweer, ruim een verdubbeling ten opzichte van 2005 toen er net geen 300 vrouwen bij de brandweer waren.

Om te solliciteren bij de brandweer moet je eerst een federaal geschiktheidsattest behalen. Dit attest blijft geldig voor onbepaalde duur. De fysieke proeven moet je elke twee jaar vernieuwen.

Meer informatie op www.ikwordbrandweer.be

bron: Belga