Minder inbreuken rookverbod in voor publiek toegankelijke gesloten plaatsen

Minder inbreuken rookverbod in voor publiek toegankelijke gesloten plaatsen
Minder inbreuken rookverbod in voor publiek toegankelijke gesloten plaatsen

Bij 5.100 controles die controleurs van de Tabak- en Alcoholcontroledienst van de FOD Volksgezondheid in 2017 uitvoerden op het rookverbod in voor publiek toegankelijke gesloten plaatsen, werden 2,2 procent inbreuken vastgesteld. Dat percentage ligt lager dan in 2015 (3 procent) en 2016 (2,7 procent). Dat blijkt uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) op een schriftelijke vraag van Guy D’haeseleer (Vlaams Belang). Het grootste percentage inbreuken werd in 2017 vastgesteld in het openbaar vervoer en bij overheidsdiensten (beiden 9 procent) op afstand gevolgd door ‘jeugdopvang, scholen, opleidingscentra’, ‘jeugdhuizen’ en ‘andere openbare gebouwen’ (elk 2 procent). Het aandeel inbreuken in sportlokalen bedroeg 1 procent. Er werden geen inbreuken vastgesteld bij culturele instellingen, ziekenhuizen en rusthuizen.

Het aantal pv’s dat opgesteld werd wegens een inbreuk steeg van 97 in 2015 tot 206 in 2017. “Deze stijging kan worden verklaard door een controlestrategie waarbij eerst de instellingen gecontroleerd worden die reeds het voorwerp hebben uitgemaakt van een positieve controle inzake het rookverbod”, aldus De Block.

Het aantal controles steeg in de periode 2015-2017 van 4.544 tot 5.100, een gevolg van een toename van het aantal controleurs van 21 tot 32.

Bron: Belga