Vlaamse hoofdredacties en journalistenbond slaan alarm over nieuwe wet op gegevensbescherming

Vlaamse hoofdredacties en journalistenbond slaan alarm over nieuwe wet op gegevensbescherming

De Vlaamse hoofdredacties en de journalistenbond VVJ luiden de alarmbel over de nieuwe wetgeving die in de maak is rond privacybescherming. De Belgische wetgever is bezig de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te implementeren voor ons land, maar voorziet geen of onvoldoende vrijstellingen voor journalisten, waardoor journalistiek werk zo goed als onmogelijk gemaakt zou worden. In een open brief, ondertekend door 33 hoofdredacteurs en de voorzitter en secretaris van de VVJ, roept de sector de regering op om de Belgische AVG-wet snel bij te stellen. Nederland kan daarbij als voorbeeld dienen. “In deze digitale tijden is het van groot belang dat burgers met hun persoonsgegevens beter worden beschermd tegenover iedereen die data bijhoudt en verwerkt. Maar laat dat niet ten koste gaan van nieuwsmedia, redacties en individuele journalisten. Voor hen is het nu eenmaal corebusiness om informatie te garen, bij te houden en te verwerken, en dit in functie van het informeren van het publiek”, klinkt het in de brief.

De Europese instanties die de AVG uitvaardigden zijn zich zelf nochtans goed bewust van die spanning tussen gegevensbescherming en informatie- en persvrijheid. De beoogde privacybescherming moet volgens hen in overeenstemming gebracht worden met de vrijheid van meningsuiting en van informatie.

De Belgische regering staat evenwel de afwijkingen voor journalisten tot dusver maar mondjesmaat toe. “Van enkele verplichtingen worden redacties en journalisten vrijgesteld, maar van te veel andere niet. Bovendien wordt de vrijstelling veelal gekoppeld aan diverse voorwaarden, die ongetwijfeld voor rechtsonzekerheid zullen zorgen en de deur open laten voor allerlei ongepaste claims van politici, andere publieke figuren of gewone burgers tegen journalisten”, luidt het.

Nederland, Frankrijk, Oostenrijk en Ierland regelen in hun AVG-wetgeving heel wat meer uitzonderingen voor journalistiek werk. Zeker Nederland kan volgens de VVJ als voorbeeld dienen.

bron: Belga