Te weinig federale administraties beschikken over klokkenluidersregeling

Slechts zeventien van de zeventig federale administraties beschikten op 1 maart 2018 over een “vertrouwenspersoon integriteit”, bij wie ambtenaren terechtkunnen om problemen binnen de dienst te melden. Dat schrijft L’Avenir maandag. Nochtans is de regeling verplicht. De wet betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending werd in september 2013 goedgekeurd. Die heeft als doel klokkenluiders binnen de federale overheid te beschermen tegen represailles na het aan het licht brengen van bijvoorbeeld onregelmatigheden bij openbare aanbestedingen, verduistering of fraude.
Sindsdien moet elke federale administratie over minstens één “vertrouwenspersoon integriteit” per taalgroep beschikken. Vier jaar later zijn er echter nog maar 20 vertrouwenspersonen in 17 van de 70 diensten. Onder meer het ministerie van Defensie, de FOD Sociale Zekerheid en de Kanselarij van de Eerste Minister zijn niet in orde.

bron: Belga