Staking federale ambtenaren vrij algemeen opgevolgd

Staking federale ambtenaren vrij algemeen opgevolgd

Het lijkt erop dat de staking van vandaag bij de federale ambtenaren vrij algemeen wordt opgevolgd. Dat zegt nationaal secretaris van ACV Openbare Diensten Marc Saenen. De vakbondsman drukt ook opnieuw zijn teleurstelling uit tegenover minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput, die volgens de vakbond nog niet gereageerd heeft op de staking. “Ik roep de minister op om bij de volgende onderhandelingsronde op woensdag zelf aanwezig te zijn”, aldus Saenen. “Het is vrij moeilijk om een overzicht te krijgen van wie er staakt. Ik ben net in Brussel geweest en ben nu onderweg naar Antwerpen, en ben vooral aan het zoeken naar wat er niet is”, zegt hij. “Ik zie veel lege parkings, de stations zijn leeg en ik heb veel leveranciers tevergeefs zien aankloppen bij overheidsinstellingen. Het lijkt er dus op dat de staking vrij algemeen is.”

De vakbonden hebben niet opgeroepen om stakingsposten te installeren. “Dat leek ons niet opportuun, dus de stakende ambtenaren blijven thuis”, zegt de ACV-secretaris nog.

Met de staking willen de bonden protesteren tegen de “aanvallen” van Vandeput op het ambtenarenapparaat, zoals het afbouwen van de vaste benoeming, het beknibbelen op hun verlofregeling of het invoeren van interimarbeid.

De vakbonden hebben nog geen reactie gekregen van minister Vandeput, aldus Saenen nog. “Een normale minister zou toch contact nemen met de vakbonden als er een oproep wordt gelanceerd voor een staking bij 70.000 ambtenaren.” Saenen roept de minister dan ook op om woensdag, tijdens de volgende onderhandelingsronde, zelf aanwezig te zijn.

Er wordt gestaakt in de federale overheidsdiensten, de sociale zekerheidsinstellingen, de federale wetenschapsinstellingen maar ook de gevangenissen en de gesloten centra.

bron: Belga