Moet een bank bepaalde sectoren uitsluiten?

BNP Paribas Fortis

BNP Paribas Fortis is de eerste bank van het land en voelt zich daarom verantwoordelijk voor directe en indirecte effecten van sectoren die ze financiert. De bank hanteert sectorale beleidslijnen om bepaalde gevoelige sectoren te beïnvloeden of om investeringen met negatieve gevolgen te mijden.

BNP Paribas Fortis wil sommige gevoelige sectoren beïnvloeden en aansporen om hun praktijken te wijzigen. “Dat is de rol van een grote bank”, vindt CSR & Public Affairs-manager Wilfried Remans. “We geven er de voorkeur aan om met klanten te overleggen over problematische praktijken en ze te begeleiden in hun transformatie, liever dan de deur dicht te slaan. Dialoog is echter niet altijd mogelijk: blijft een praktijk die wij afkeuren hardnekkig bestaan, dan zetten we de relatie gewoon stop.”

BNP Paribas heeft wereldwijd meer dan 500 ondernemingen uitgesloten en 114 onder toezicht geplaatst. De eerste bank van het land hanteert een sectorbeleid voor volgende sectoren: defensie, kernenergie, palmolie, papierpulp, kolencentrales, mijnbouw, oliehoudend zand, landbouw, olie en gas. De bank sluit ook bepaalde goederen en activiteiten uit.

Niet-conventioneel gas en olie

Groep BNP Paribas wil meewerken aan de strijd tegen klimaatontregeling en heeft er zich in 2015 toe geëngageerd om geen projecten meer te financieren voor niet-conventionele exploitatie van olie en gas met negatieve sociale – en milieueffecten. Dat beleid geldt voor de hele planeet en omvat ook de exploitatie van schaliegas en -olie, oliehoudend zand en olie en gas op de polen.

Kolencentrales

Groep BNP Paribas besliste in 2017 om wereldwijd geen nieuwe kolencentrales meer te financieren en om elektriciteitsproducerende bedrijven enkel nog te begeleiden als ze meewerken aan de energieovergang in hun land. De bank is ook van oordeel dat een onderneming die steenkool gebruikt om een gedeelte van haar energie op te wekken, strenge eisen inzake gezondheid, veiligheid en milieu moet respecteren.

Palmolie

De uitbating van palmolieplantages kan schadelijke effecten hebben op lokale gemeenschappen, klimaat en ecosystemen. BNP Paribas Fortis wil duurzame productie aanmoedigen en ziet toe op de naleving van bepaalde criteria zoals de RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil). Ze steunt inspanningen voor de totale stopzetting van netto-ontbossing door de palmolie-sector tegen 2020.

Mijnbouw

Groep BNP Paribas zet wereldwijd mijnbouwbedrijven en -projecten aan tot een voorbeeldige aanpak inzake sociale – en milieuverantwoordelijkheid. Ze stelde een lijst van verplichte criteria op, en evalueert elk project op zijn consequenties voor populaties, milieu, gezondheid en veiligheid.

Uitgesloten goederen en activiteiten

Afgezien van dat sectorbeleid sluit BNP Paribas Fortis bepaalde goederen en producten uit. De bank zegt nee tegen elke financiering, investering of activiteit rond producten zoals tabak, asbestvezel, controversiële wapens, pcb’s, drijfnetten en handel in beschermde dierlijke of plantaardige producten.

Meer weten over het sectorbeleid? Surf naar www.bnpparibasfortis.com