Plannen voor subsidies voor alle elektriciteitsproducenten om kernuitstap te realiseren

Plannen voor subsidies voor alle elektriciteitsproducenten om kernuitstap te realiseren

Minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) wil subsidies toekennen aan alle energieproducenten om de kernuitstap mogelijk te maken. Dat blijkt uit een voorontwerp dat Le Soir vandaag kon inlezen. De subsidies moeten de energieproducenten ertoe aanzetten om meer productiecapaciteit te creëren met klassieke centrales. Een ‘vergoedingsmechanisme voor de elektriciteitsproductie’ zou in 2020 in voege komen om vooral de gascentrales te ondersteunen. Er moet voor minstens 3.600 megawatt aan bijkomende capaciteit gebouwd worden om de stopzetting van de centrales in Doel en Tihange op te vangen, zo becijferde hoogspanningsnetbeheerder Elia.

Het systeem dat de minister uitdokterde zou via een veiling werken. De bevoegde minister bepaalt daarbij het nodige elektriciteitsvolume binnen vier jaar (de termijn voor de bouw van een centrale). Nadien volgt een oproep aan kandidaten, waarbij die subsidies voorgesteld krijgen. Wie de elektriciteit wil leveren voor zo weinig mogelijk subsidies, haalt de opdracht binnen.

Volgens consultancybedrijf PwC kost dit mechanisme jaarlijks 345 miljoen euro. Dat zou met een nieuwe toeslag via de Elia-bijdrage in de elektriciteitsfactuur belanden.

Het kabinet-Marghem benadrukt dat de tekst die de krant inkeek een “basis” vormt. De administratie leverde de tekst en er is nog geen politiek akkoord over. Tegen eind mei zou hierover een vergelijk moeten zijn.

bron: Belga