Meerderheid weigert gezamenlijke commissievergadering over voedselagentschap

Meerderheid weigert gezamenlijke commissievergadering over voedselagentschap

De meerderheid is uiteindelijk niet ingegaan op een voorstel om een gezamenlijke vergadering van de Kamercommissies Volksgezondheid en Bedrijfsleven te organiseren over de recente dossiers waarbij het federaal Voedselagentschap FAVV betrokken is. De vragen zullen op de gebruikelijke wijze door één van de commissies behandeld worden op een later te bepalen datum. De oppositie hekelt het feit dat de regering tussenkomt in het functioneren van het parlement. Afgelopen woensdag was er op de conferentie van de voorzitters gaan bezwaar tegen een gezamenlijke commissievergadering na nieuwe (anonieme) onthullingen over het FAVV. Volgens interne bronnen zouden MR-leden in bepaalde dossiers tussengekomen zijn, wat deze laatsten echter ontkennen. Maar volgens de oppositie weigerde minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) deze of volgende week voor de verenigde commissies te verschijnen zoals op de conferentie van de voorzitters was afgesproken.

Vandaag vroeg MR-fractieleider David Clarinval in de commissie Volksgezondheid, waar het punt geagendeerd stond, om de gezamenlijke commissievergadering te schrappen. Volgens hem was dergelijke vergadering overbodig. Hij vond ook dat “sommigen” de conferentie van de voorzitters “instrumentaliseren”. Dit zorgde voor verbazing op de oppositiebanken. Muriel Gerkens (Ecolo) merkte op dat binnen de conferentie een consensus was over de gezamenlijke vergadering, zoals dat ook gebeurde over de dossiers Fipronil en Veviba.

Volgens Daniel Senesael (PS) worden de fractieleiders hierdoor gedesavoueerd. Hij vreest dat het punt twee weken uitgesteld zou worden. Catherine Fonck (cdH) benadrukte dat het niet aan de regering toekomt om de werkzaamheden van het parlement te organiseren. “Het is echt problematisch dat men een veto aanvaardt van een minister om voor een commissievergadering te verschijnen. Het is niet de regering die bepaalt op welke manier ze door het parlement gecontroleerd wordt”, vond ze.

bron: Belga