Koning Filip zet Belgisch vredesengagement in de kijker bij Verenigde Naties

Koning Filip zet Belgisch vredesengagement in de kijker bij Verenigde Naties
Koning Filip zet Belgisch vredesengagement in de kijker bij Verenigde Naties

In een toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft koning Filip het Belgische engagement voor duurzame vrede beklemtoond. Zonder expliciet de Belgische kandidatuur voor een zetel in de veiligheidsraad te vermelden, onderstreepte de vorst de troeven die ons land heeft om die niet-permanente zetel in de wacht te slepen in 2019 en 2020.
Vrede “is meer dan ooit nodig, maar ook meer dan ooit binnen ons bereik”, zo verklaarde de koning bij de opening van een vergadering op hoog niveau over vredesopbouw en duurzame vrede. Filip is de eerste Belgische koning die het halfrond van de Verenigde Naties toespreekt. Tijdens zijn speech herinnerde Filip eraan dat België in de loop van de geschiedenis is geteisterd door verscheidene grootschalige gewapende conflicten, en gedurende eeuwen een slagveld van de grootmachten is geweest. Die geschiedenis heeft ons land ertoe aangezet om mee aan de wieg te staan van de Europese eenmaking en de Verenigde Naties, “twee projecten van duurzame vrede gebaseerd op dialoog, solidariteit en respect voor de anderen”, zo stelde de vorst.

Filip wees erop dat duurzame vrede meer is dan het uitblijven van oorlog. “Het gaat om het inrichten van een kader dat respect heeft voor de menselijke waardigheid.” In deze optiek verwees de koning meermaals naar de Agenda 2030 van de Verenigde Naties, die zeventien doelstellingen voor duurzame ontwikkeling omvat. Koningin Mathilde werd in 2016 benoemd tot één van de pleitbezorgers van deze doelstellingen.

Met zijn speech probeerde Filip België te presenteren als een betrouwbare en solide partner voor vredesopbouw. Hij onderstreepte ook dat België geen politieke agenda of eigen ambities heeft om te zetelen in de VN-veiligheidsraad. “De krachten verenigen om een doelstelling te bereiken, dat is niet afstand doen van soevereiniteit, maar integendeel er ten volle gebruik van maken”, zo sprak hij de vergadering toe. Nog een argument dus, voor een VN-veiligheidsraad waarvan de slagkracht al jaren wordt uitgehold door veto’s van verscheidene permanente leden.

Bron: Belga