Goed diversiteitsrapport voor Vlaamse overheid, maar streefcijfers nog veraf

Goed diversiteitsrapport voor Vlaamse overheid

De Vlaamse diversiteitscijfers zijn vorig jaar – voor het eerst in jaren – opnieuw gestegen. Onder de Vlaamse ambtenaren waren in 2017 iets meer vrouwen in topfuncties, personeelsleden met een handicap of ziekte, of mensen van buitenlandse herkomst dan het jaar daarvoor, al blijven de streefcijfers voor 2020 voor de meeste doelgroepen wel nog veraf. De Vlaamse overheid moet tegen eind 2020 een aantal streefdoelen halen voor de diversiteit van haar ambtenaren. Zo moet tegen dan 40 procent van de werknemers in het topkader en in het middenkader vrouw zijn, moet 1 op 10 buitenlandse origine hebben en 3 op 10 een handicap of chronische ziekte.
De cijfers kwakkelen al jaren, maar vorig jaar is voor het eerst in lange tijd een – meestal lichte – stijging genoteerd voor alle vier doelgroepen. Vlaams diversiteitsambtenaar Michiel Trippas stelde de cijfers dinsdagmiddag voor in de commissie Bestuurszaken van het Vlaams parlement.
Voor de personeelsleden van buitenlandse herkomst komt het streefcijfer van 10 procent min of meer in zicht. Intussen heeft 9,6 procent van de Vlaamse ambtenaren een andere origine, in 2016 was dat 8,8 procent.
Ook voor de andere kansengroepen is er verbetering merkbaar, al blijven de streefdoelen daar voorlopig wel nog buiten handbereik. Zo is 23,4 procent van de topambtenaren vrouw, een stijging met 0,7 procentpunt sinds 2016 maar nog lang geen 40 procent. In het middenkader is 35,4 procent vrouw, 0,5 procentpunt meer dan het jaar voordien.
Tot slot heeft 1,4 procent van de personeelsleden een handicap of een chronische ziekte, een kleine stijging na jaren van stagnatie, maar dat cijfer moet wel nog meer dan verdubbelen om de 3 procent te halen.
Minister van Gelijke Kansen Liesbeth Homans reageert tevreden. “Voor het eerst in jaren is er een positieve evolutie in de cijfers voor alle kansengroepen van de Vlaamse overheid met een streefcijfer tegen 2020”, zegt de N-VA-minister. “Ja, alles kan nog beter, maar ik denk wel dat de kentering eindelijk is ingezet.”

bron: Belga