Sporten op het werk, een win-wincombinatie

Foto da-kuk/Istock.com

Na een werkdag tijd vinden om te sporten is niet altijd eenvoudig. Wat als je tijdens de kantooruren aan sport zou kunnen doen? Daar zouden zowel werknemers als werkgevers baat bij hebben.

Het woord rajio taiso zegt je misschien niets. Nochtans bestaat die traditie in Japan al zo’n 90 jaar. Letterlijk vertaald, betekent het woord radiogymnastiek. Het betreft een reeks oefeningen van drie minuten die elke dag via de radio en op de openbare Japanse televisiezender NHK wordt uitgezonden. Het informaticabedrijf Adoc International in Tokio heeft beslist om zo’n sessie aan zijn werknemers op te leggen zodat ze de ochtend of de namiddag goed kunnen starten. Heel wat andere bedrijven van het land hebben trouwens beslist om een sportpauze in te lassen. Zo heeft Fujikura horizontale staven voor hangoefeningen laten plaatsen.

Onlangs heeft Zweden beslist om nog een stapje verder te gaan en sport op het werk te verplichten. Volgens een studie van 2014 van de universiteit van Stockholm zou sporten tijdens de werkuren ervoor zorgen dat we fitter blijven en het ziekteverzuim met 22% terugdringen.

Sport, een troef voor het bedrijf

Wordt sporten binnenkort een onmisbare activiteit voor het welzijn van de werknemers? Zo denkt Muriel Pénicaud, de Franse minister van Werk, er alvast over. Volgens haar is sport, in combinatie met preventieve maatregelen binnen de onderneming, een belangrijke aanvulling in het kader van het stressmanagement. “Sporten maakt het mogelijk om spanningen weg te nemen, om afstand te nemen en om meer inzicht in conflictsituaties te krijgen”, legde ze in januari uit, tijdens haar interview in het laatste nummer van het magazine Sport & Entreprise.

Aan sport doen zou volgens haar eveneens een drijvende kracht voor sociale cohesie zijn. Sport wordt immers beschouwd als een activiteit die mensen samenbrengt en dus voor een betere algemene sfeer in het bedrijf zorgt. Dat is zowel voor werknemers als voor werkgevers een gunstige factor die positieve gevolgen teweeg zou brengen voor de werking van de onderneming, de turn-over, het aantal zieken en de duur van het ziekteverlof. “Het is een positieve investering omdat die niet alleen bijdraagt aan de gezondheid van de werknemers, maar ook aan de prestaties van de onderneming”, voegt ze eraan toe.

Diverse praktijken

Volgens de website van Sport en entreprise zijn er diverse manieren om sport in een onderneming te integreren. Zo kan je bijvoorbeeld een beroep doen op een spreker, meestal een belangrijke figuur in de sportwereld, die inzichten geeft over de effecten van sport voor de productiviteit van werknemers.

Sommige bedrijven hebben de mogelijkheid om in hun eigen gebouwen vrij toegankelijke infrastructuren in te richten. Andere bedrijven kunnen goedkopere oplossingen kiezen, zoals de oprichting van een sportvereniging binnen het bedrijf of de organisatie van sportevenementen, zoals een voetbalwedstrijd, tussen bedrijven. Incentives waarbij de werknemers in een externe omgeving sportieve uitdagingen moeten aangaan, kunnen ook bijdragen tot het creëren van een ervaring die in de werkomgeving opnieuw bruikbaar is.