Internationale donors Syrië blazen verzamelen in Brussel

Internationale donors Syrië blazen verzamelen in Brussel

Morgen strijken de internationale donors van Syrië neer in Brussel voor een nieuwe conferentie over de humanitaire hulpverlening aan het land dat nu al acht jaar in oorlog leeft. Naast het humanitaire luik hopen de Europese Unie en de Verenigde Naties ook politieke steun te werven voor het zieltogende vredesproces.
De conferentie moet “ervoor zorgen dat de internationale gemeenschap aandacht blijft besteden aan het conflict”. Daarnaast moeten de deelnemers een antwoord bieden voor “de dringende humanitaire noden van de getroffen mensen, en ondersteuning blijven geven aan de landen die de meeste vluchtelingen opvangen”, schetst de hoge vertegenwoordiger van het Europees buitenlands beleid, Federica Mogherini, de inzet van het event.

Vertegenwoordigers van meer dan 85 landen en organisaties nemen deel aan de tweedaagse conferentie, die oog heeft voor de dertien miljoen mensen in Syrië die nood hebben aan humanitaire hulp en de meer dan vijf miljoen Syriërs die naar het buitenland zijn gevlucht. België wordt vertegenwoordigd door minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo.

Op de eerste Brusselse conferentie, in april vorig jaar, zegden de Europese Unie en de internationale donors voor 2017 in totaal 5,6 miljard euro toe. Voor de periode van 2018 tot 2020 werd nog eens 3,47 miljard euro in het vooruitzicht gesteld.

Toch ramen acht humanitaire organisaties dat slechts “20 procent van de noodzakelijke hulp voor Syrië” momenteel gefinancierd is. “Het is zeer belangrijk dat de humanitaire noden gefinancierd worden, anders komen er nog meer levens in gevaar”, zegt Robert Beer van CARE International. “Maar de financiële hulp is slechts één kant van het verhaal. De systematische en opzettelijke blokkades van de humanitaire hulpverlening in Syrië moet ophouden en hulpverleners moeten onbelemmerde toegang tot de burgers krijgen”, voegde hij toe.

bron: Belga