Azerigate – Alain Destexhe en Stef Goris respecteerden gedragscode Raad van Europa niet

De Brusselse politicus Alain Destexhe (MR) en oud-Kamerlid Stef Goris (Open Vld, later LDD) hebben op verschillende punten de gedragscode voor de leden van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa overtreden. Dat besluit een onderzoekscommissie die naging of bepaalde voormalige parlementsleden zich hebben laten beïnvloeden en omkopen door het regime in Azerbeidzjan. In september 2017 raakte bekend dat Destexhe en Goris in 2010 een vzw hebben opgericht, EAEO, die tegen betaling positief zou hebben bericht over verkiezingen in Azerbeidzjan. Destexhe en Goris ontkenden dat ze omgekocht werden, maar een onderzoekscommissie van de Raad van Europa besluit nu toch dat ze de gedragscode voor parlementsleden met de voeten hebben getreden. Het rapport werd zondagavond gepubliceerd op de website van het parlement van de Raad.
De onderzoekscommissie besluit dat Goris “een van de belangrijkste figuren was in de lobbymachine die in het voordeel van Azerbeidzjan draaide”. Zo probeerde hij de auteurs van een rapport van de Raad van Europa over de gang van zaken bij de parlementsverkiezingen van 2015 “instructies” te geven. Uit alles wat de onderzoekscommissie te weten kwam, blijkt dat Goris “lobbyactiviteiten uitvoerde voor Azerbeidzjan” en zo de gedragscode voor ereleden van het parlement van de Raad van Europa met de voeten trad. Goris zetelde tussen 1999 en 2007 in dat parlement.
Ook al ontkenden Goris en Destexhe dat tegenover de onderzoekers, was ook Destexhe – “een belangrijk politicus die verschillende hoge functies in binnen- en buitenland bekleedde” – nauw betrokken bij de vzw EAEO. Zo was de vzw lange tijd geregistreerd op het thuisadres van Destexhe én ondertekende hij een financiële verklaring van de organisatie. Omdat Destexhe in 2016 de voorzitter van het comité voor Juridische Zaken en Mensenrechten van het parlement werd, had hij wegens zijn banden met EAEO een belangenconflict moeten aanmelden. Maar dat deed hij niet.

Bron: Belga