Burgerkabinet Media stuurt Sven Gatz met een stapel huiswerk naar huis

“Ik heb weer heel wat huiswerk meegekregen, maar het is prettig om dit soort huiswerk te krijgen.” Zo blikt Vlaams minister van Cultuur en Media Sven Gatz (Open Vld) zaterdag terug op een dag Burgerkabinet Media in het Vlaams parlement. Met de organisatie van dit Burgerkabinet Media wilde Vlaams minister Gatz te weten komen hoe de burger graag geïnformeerd wordt en wat hij/zij daarbij belangrijk vindt. Van 31 januari tot en met 7 april kon iedereen die dat wilde zijn/haar ideeën en ervaringen delen op een online platform of via mini-Burgerkabinetten die georganiseerd werden door lokale organisaties. De volgende thema’s kwamen aan bod: Fake news? Iedereen journalist? en Blik op de toekomst?
Zaterdag kwamen zo’n honderd burgers samen in Bussel om ideeën om te zetten in beleidsaanbevelingen voor de Vlaamse minister. “Ze waren zeer enthousiast, en er waren ook veel jongeren bij”, aldus de minister na afloop. “Dat deed me veel plezier.”
“Ik onthou vooral dat de mensen onze inspanningen appreciëren om meer mediawijsheid aan te leren bij de jeugd”, zegt minister Gatz. “Alleen moet het nog meer geïntensiveerd worden, zowel via de eindtermen in het onderwijs, via de lerarenopleiding en via het Vlaamse Kenniscentrum voor Mediawijsheid.”
Ander hot item was de verspreiding van “fake news”. “Vraag is of je het nieuws dan moet laten reviewen en door wie? ” zegt de minister. “De meningen waren hierover verdeeld. Wel vond een grote groep dat er meer gebruik moet worden gemaakt door experts, niet alleen universiteitsprofessoren, maar ook ‘gewikte en gewogen’ burgerexperts.”
Voorts onthoudt de minister ook het voorstel voor een sociaal tarief voor internet voor bepaalde, zwakke bevolkingsgroepen. “Er zijn mensen die een kranten- of internetabonnement niet kunnen betalen”, aldus minister Gatz. “Hebben zij geen recht op gratis informatie, net zoals kwetsbare bevolkingsgroepen recht hebben op een deel gratis water of gratis elektriciteit? ”
Tot slot onthoudt de minister ook het pleidooi om nieuws te benaderen vanuit het oogpunt van mensen met een beperking. “Ik wil zeker aankaarten bij de publieke omroep, dat men rekening houdt met deze bevolkingsgroep bij het maken van het nieuws”, besluit de minister.

bron: Belga