Bestuurders bij Belfius krijgen geen opslag

Bestuurders bij Belfius krijgen geen opslag

De voorzitter en de niet-uitvoerende bestuurders bij de bank Belfius krijgen geen opslag. De staatsbank had een verhoging van 10 procent voorgesteld, maar de regering meent dat er daarvoor “geen dringende noodzaak is”, zeker omdat er “onvoldoende maatschappelijk draagvlak” voor is. Dat bevestigt het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Voor de komende algemene vergadering stelt Belfius voor om de bezoldiging van de voorzitter en van de niet-uitvoerende bestuurders terug te brengen op het bedrag dat de regering begin 2012, na de nationalisering van Dexia Bank België, vastgelegd had voor de toen aangestelde onafhankelijke bestuurders.
De raad van bestuur had immers in 2013, naar aanleiding van het herstructureringsplan van de bank, zelf de vergoeding tijdelijk met 10 procent verminderd, waardoor de vergoeding hierdoor lager kwam te liggen dan overeengekomen met de regering. Belfius wil nu de verloning terug optrekken naar wat oorspronkelijk was overeengekomen, omwille van de geleverde inspanningen en om goede bestuurders te kunnen behouden en aantrekken.
De regering gaat hier niet mee akkoord en zal aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM) de opdracht geven om het bewuste punt op de algemene vergadering van 25 april niet goed te keuren, zegt het kabinet-Van Overtveldt. “De regering is van mening dat op basis van de in het jaarverslag 2017 vermelde vergoedingen aan de voorzitter en de niet-uitvoerende bestuurders er geen dringende noodzaak is om deze op korte termijn te wijzigen”. De regering meent dat “het maatschappelijk draagvlak daarvoor zeer beperkt is, zeker in een publieke bankinstelling”.

bron: Belga