Crevits stuurt M-decreet bij

Crevits stuurt M-decreet bij

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) stuurt het M-decreet, het decreet waardoor kinderen met zorgnoden in het gewoon onderwijs les kunnen volgen, bij. Er komt snellere ondersteuning voor leerlingen met gedragsproblemen in het basisonderwijs en kinderen zullen in sommige omstandigheden sneller naar het buitengewoon onderwijs kunnen gaan. De invoering van het M-decreet in Vlaanderen is niet zonder slag of stoot gegaan en ook op de invoering van het ondersteuningsmodel kwam kritiek. Minister van Onderwijs Hilde Crevits beloofde bijsturingen. Ze heeft vandaag van de regering groen licht gekregen voor een reeks ingrepen.

Zo zullen leerkrachten en scholen sneller kunnen ingrijpen bij leerlingen met gedragsproblemen. “We gaan een soort fast-teams invoeren die heel gericht en snel ondersteuning kunnen bieden op de klasvloer. Die teams zullen kijken wat het probleem is en oplossingen zoeken”, legt minister Crevits uit.

Bedoeling is ook dat kinderen in sommige omstandigheden sneller naar het buitengewoon onderwijs kunnen gaan. “Nu duurt het soms maanden voor kinderen die overstap kunnen maken. Dat moet sneller kunnen”, aldus Crevits. Daarbij is ook beslist om het aanbod in het buitengewoon onderwijs, met name voor leerlingen met gedragsstoornissen of met autismespectrumstoornissen, te vergroten.

Verder worden scholen in het buitengewoon onderwijs minder onder druk gezet om leerlingen naar het gewoon onderwijs te sturen en wordt de IQ-grens van 60 geschrapt voor de toegang tot type 2 buitengewoon onderwijs voor kinderen met een mentale beperking.

De verwachting is dat er opnieuw meer kinderen naar het buitengewoon onderwijs zullen gaan. Maar minister Crevits benadrukt dat de scholen in het gewoon onderwijs de extra omkadering die ze intussen hebben gekregen (door leerlingen uit het buitengewoon onderwijs op te nemen) niet opnieuw zullen verliezen. “En voor het buitengewoon onderwijs wordt de financiering opnieuw open end”, aldus de CD&V-minister.

Wordt op die manier de filosofie van inclusie in het onderwijs niet teruggeschroefd? “Het is vooral de bedoeling om met de maatregelen het draagvlak voor inclusief onderwijs in Vlaanderen groot te houden”, aldus Crevits.

bron: Belga