Vervanging F-16’s: bits debat, zonder nieuwe informatie

Vervanging F-16's: bits debat

In de Kamer heeft vandaag een erg bewogen debat plaatsgevonden over de vervanging van de F-16’s. Nieuwe elementen kwamen daarbij niet aan bod, maar de verwijten vlogen hevig in het rond. De oppositie herhaalde haar eis om de vervangingsprocedure stop te zetten omdat die bezoedeld zou zijn. “U moet stilaan beseffen dat aan alles een einde komt, ook aan de F-16’s”, riposteerde minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA). Het wekelijkse vragenuurtje in de plenaire Kamer werd aangegrepen om de 13 uren durende hoorzittingen van gisteren nog eens dunnetjes over te doen. Die moest klaarheid brengen over de manier waarop binnen Defensie werd omgesprongen met een memo van Lockheed Martin over de mogelijke levensduurverlenging en over de precieze betekenis van de tekst.

Daarbij passeerden experten van het Amerikaanse leger en vliegtuigbouwer Lockheed Martin de revue, net als Chef Defensie Marc Compernol, de uitvoerders van de audits naar de manier waarop een memo van Lockheed Martin binnen Defensie werd behandeld, een reeks kolonels dat in opspraak was gekomen en luitenant-kolonel Rudi Decrop, beter bekend als de “kolonel X” die de bal in het dossier aan het rollen bracht.

De slotsom van een lange dag hoorzittingen is dat enkel Decrop volhoudt dat onze F-16’s zonder problemen zes jaar langer in de lucht kunnen blijven voor een lage prijs, zelfs een pak goedkoper dan de aankoop van nieuwe toestellen. Die stelling werd tegengesproken door de andere aanwezigen van de luchtmacht en de experten van Lockheed Martin en het Amerikaanse leger.

Niettemin willen oppositiepartijen Ecolo-Groen, PS, sp.a, cdH en PVDA dat de huidige procedure wordt stopgezet omdat er geen garanties zouden zijn dat die niet bezoedeld is. De minister kaatste de bal echter terug. “U hebt gevraagd alle mails na te kijken. Ik heb daarom de inspecteur gevraagd de betrokkenen formeel te vragen of ze de bewuste memo naar mijn kabinet kunnen sturen en die verklaring te ondertekenen. Ik heb nooit volledige mailboxen opgevraagd”, aldus Vandeput.

bron: Belga