Vanaf dit jaar verplichte ijkingstoets voor burgerlijk ingenieurs

Vanaf dit jaar verplichte ijkingstoets voor burgerlijk ingenieurs

Vanaf 2018 moeten studenten die willen starten in de opleiding burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect vooraf verplicht de ijkingstoets afleggen. Deze nieuwe maatregel geldt voor alle universiteiten in Vlaanderen. De ijkingstoets vindt dit jaar plaats op 2 juli (inschrijven kan tot 8 juni) en de tweede zittijd is op 1 september (inschrijven kan tot 10 augustus). Het resultaat van de toets is niet bindend. Om de slaagcijfers in het eerste jaar burgerlijk ingenieur te verbeteren, startten KU Leuven, UGent en VUB in 2013 met de ijkingstoets. Die geeft toekomstige studenten een goed beeld van hun wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden en kennis in verhouding tot het verwachte instapniveau van de bacheloropleiding. Studenten kunnen dan ontbrekende kennis en vaardigheden nog voor het begin van het academiejaar inhalen.

Vanaf dit jaar wordt de toets verplicht voor de studierichtingen burgerlijk ingenieur en burgerlijk ingenieur-architect. Alleen wie heeft deelgenomen aan de ijkingstoets zal zich voor academiejaar 2018-2019 kunnen inschrijven voor deze opleidingen.

“Doordat de ijkingstoets vanaf nu verplicht is, kennen alle studenten hun startcompetenties bij aanvang van de studie”, zegt professor Tinne De Laet van de eenheid Studentenbegeleiding Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven. “Toekomstige studenten hoeven niet te slagen voor de toets. Wie niet slaagt is nog steeds welkom aan de universiteit, maar de universiteiten zullen studenten kunnen verplichten om deel te nemen aan een remediëringstraject. Zo worden hun kennis en vaardigheden van bij de start van het academiejaar bijgeschaafd en lopen ze geen nodeloze achterstand op.”

bron: Belga