Personen met een arbeidshandicap steeds meer ondersteund

Personen met een arbeidshandicap steeds meer ondersteund

Steeds meer mensen met een arbeidshandicap krijgen een tegemoetkoming voor de aanpassing van hun arbeidsgereedschap of hun kledij. In 2017 werden 427 tegemoetkomingen goedgekeurd, een stijging met 72 procent tegenover de 248 goedgekeurde aanvragen in 2012. Dat blijkt uit cijfers die N-VA-parlementslid Sabine Vermeulen heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA). Mensen met een arbeidshandicap kunnen ondersteuning vragen om hun job uit te oefenen. Het gaat om zogenaamde bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM). Die maatregelen moeten ervoor zorgen dat mensen met een arbeidshandicap vlot kunnen functioneren op de werkvloer. De Vlaamse overheid vergoedt arbeidspostaanpassingen (aan de werkgever), verplaatsingskosten en aangepast gereedschap en kledij (voor de werknemer).

Uit cijfers die Vlaams parlementslid Sabine Vermeulen (N-VA) heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Werk Philippe Muyters blijkt dat steeds meer tegemoetkomingen worden goedgekeurd. Het aantal goedgekeurde tussenkomsten stijgt jaar na jaar en piekte in 2017 naar 427. Voor een tussenkomst in arbeidsgereedschap en -kledij dekt de tegemoetkoming de bijkomende kosten die de persoon met een arbeidshandicap vanwege zijn handicap moet dragen ten opzichte van de kosten die een valide werknemer voor zijn arbeidsgereedschap en -kledij moet dragen. In de praktijk komt het erop neer dat VDAB voor het overgrote deel van de aanvragen het totale bedrag van de aanpassing op zich neemt.

De VDAB betaalde in 2017 in totaal 616.792 euro aan tussenkomsten voor arbeidsgereedschap en -kledij en 269.397 euro aan tussenkomsten voor arbeidspostaanpassingen.

bron: Belga