“Interne controle bij defensie? Windowdressing”

Interne controle bij defensie? Windowdressing

Door de hiërarchie en eigenbelangen is het interne controlesysteem van defensie mogelijk “gecorrumpeerd”. Dat is de conclusie van de masterthesis die Jimmy Van de Putte, adjudant bij de luchtcomponent, in 2017 al maakte aan de Antwerp Management School over mogelijke manipulatie van informatie binnen defensie, zo berichten De Standaard en de Gazet van Antwerpen vandaag. Van de Putte, die al dertig jaar militair is, ging na hoe het gesteld is met de interne controle bij defensie. Niet goed, was de vaststelling. Tijdens zijn onderzoek voerde hij lange gesprekken met militairen in sleutelposities. “Eén controleur noemde het interne controlesysteem zelfs ronduit ‘windowdressing'”, zegt de adjudant. Hij concludeert dat “eigenbelang en carrièreplanning de grote boosdoeners zijn. De organisatiecultuur dwingt medewerkers ogenschijnlijk om het interne controlesysteem in zijn geheel te corrumperen.”

De adjudant zegt dan ook dat er bij de audits in het dossier van de vervanging van de F-16’s een risico op manipulatie bestaat, zelfs bij de externe audit van de Federale Interne Auditdienst (FIA). Die moest op korte tijd de reglementen en procedures binnen defensie bestuderen. “Vermoedelijk werden de federale auditeurs dus bijgestaan door militairen om hen wegwijs te maken. Wat ontegensprekelijk weer een risico op manipulatie betekent.”

bron: Belga