Fusie tussen Kind & Gezin en Jongerenwelzijn

Fusie tussen Kind & Gezin en Jongerenwelzijn

De Vlaamse agentschappen Kind en Gezin en Jongerenwelzijn fuseren. Dat meldt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Volgens de CD&V-minister is de eenmaking “een logische verdere stap om efficiënt en geïntegreerd te kunnen werken”. De samensmelting wordt in de loop van het jaar verder voorbereid en in 2019 moet het eengemaakte agentschap operationeel zijn. Beide agentschappen hadden tot nog toe hun eigen takenpakket. Zo regisseert Kind & Gezin bijvoorbeeld de kinderopvang in Vlaanderen en staat het in voor de preventieve gezinsondersteuning (denk aan de consultatiebureaus). Jongerenwelzijn speelt dan weer een rol wanneer kinderen en jongeren te maken krijgen met ernstige of langdurige problemen. Dat gaat dan van jongeren met problematische thuissituaties tot jongeren die zelf een als misdrijf omschreven feit plegen.

Maar op het terrein proberen beide agentschappen al zo goed mogelijk samen te werken en de schotten tussen de verschillende sectoren weg te halen. Bedoeling is om die schotten helemaal weg te werken en alle expertise over de ondersteuning van kinderen, jongeren en gezinnen onder één dak te bundelen. Dat gaat dan van de vernieuwde kinderbijslag tot de kinderopvang, de pleegzorg en de jeugdhulp tot het jeugddelinquentierecht. Minister Vandeurzen hoopt met de fusie ook “efficiëntiewinsten” te boeken.

En hoewel het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) niet mee in de fusie-operatie zit, is het de bedoeling het aanbod ook te richten op minderjarigen en jongvolwassenen met een handicap. Volgens Stefaan Van Mulders, administrateur-generaal van Jongerenwelzijn, is “een betere dienstverlening voor kinderen, jongeren en hun gezinnen het uitgangspunt van de samenvloeiing”. “Dit nieuwe agentschap biedt nog meer mogelijkheden voor de ondersteuning van kinderen en jongeren”, aldus Van Mulders.

Ook Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Kind en Gezin, noemt de operatie een “logische beslissing”. Volgens haar zal de eenmaking zorgen voor “meer slagkracht om alle kinderen zoveel mogellijk kansen te geven, om moeilijk situaties tijdig aan te pakken en de strijd tegen kinderarmoede op te voeren”. Bedoeling is dat de samensmelting verder voorbereid wordt in 2018 en dat het eengemaakte agentschap in 2019 operationeel wordt. Een transitieteam zal de verandering begeleiden. Tot aan de inwerkingtreding van de eenmaking wordt er volgens het kabinet-Vandeurzen voor continuïteit gezorgd en verandert er niets voor het personeel.

bron: Belga