CLB’s voorzien in steeds intensievere begeleiding van leerlingen

CLB's voorzien in steeds intensievere begeleiding van leerlingen

De begeleiding die de centra voor leerlingenbegeleiding (CLB) bieden aan leerlingen wordt jaar na jaar intensiever. Zo voerde het CLB gemiddeld 3,8 activiteiten uit per leerling met een zorgvraag en steeg het aantal leerlingen dat begeleid werd in functie van een tijdelijke schorsing met maar liefst 62 procent in vergelijking met vijf jaar geleden. Dat blijkt maandag uit het jaarverslag van het schooljaar 2016-2017. In totaal kwamen vorig schooljaar 694.566 leerlingen bij het CLB over de vloer: zes leerlingen op tien. De CLB’s spelen een belangrijke rol als draaischijf waarbij ze samenwerken met verschillende externe diensten. Vorig schooljaar zetten de centra zo hun draaischijffunctie in voor meer dan 60.000 leerlingen, een stijging met 27 procent over de laatste vijf schooljaren. Voor 1.899 leerlingen werd een aanvraag ingediend tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Omwille van de lange wachttijden voorzien de centra echter ook na het indienen van zo’n aanvraag in begeleiding voor de jongeren. Het CLB fungeert eveneens als aanspreekpunt voor leerlingen met een problematische thuissituatie en startte in dat verband voor 987 leerlingen een kortdurende begeleiding op. Bij het Vertrouwenscentrum voor Kindermishandeling diende het CLB 123 verontrustingsdossiers waarmee het de tweede grootste aanmelder op dit vlak is, na het parket.

In het jaarverslag wordt tegelijk ook gekeken naar de toekomst. Op 1 september 2018 wordt normaal gezien de hervorming van de leerlingenbegeleiding uitgerold. Hoewel de centra die hervorming als een positief iets zien, liggen er ook verschillende uitdagingen op de plank, zeggen ze. Zo werden vorig schooljaar 2.379 leerlingen begeleid in functie van een tijdelijke schorsing, een toename met maar liefst 62 procent tegenover vijf schooljaren geleden. Zo’n 2.472 leerlingen werden definitief uitgesloten op school (+35 procent).

Nu de scholen sinds september 2016 iedere leerling die minstens 5 halve dagen ongewettigd afwezig is, moeten melden bij het CLB doet zich ook op vlak van begeleiding rond problematische afwezigheden een stijging voor van 19 procent. Voorts steeg het aantal leerlingen die door de centra werden begeleid na het overtreden van de schoolregels met 27,68 procent. Het aantal begeleidingen rond lees-, spellings- en rekenproblemen daalde tot slot met 28 procent.

bron: Belga