SocMut waarschuwt voor foute patiëntenfacturen

SocMut waarschuwt voor foute patiëntenfacturen

Vorig jaar recupereerde het Socialistisch Ziekenfonds (SocMut) meer dan 275.000 euro voor leden van wie de ziekenhuisfactuur niet correct was. De meest voorkomende fouten waren onterecht aangerekende ereloonsupplementen, te hoge facturen van labo’s klinische biologie en aangerekende administratiekosten. Het ziekenfonds raadt patiënten aan hun facturen niet blindelings te betalen, maar ze eerst grondig na te kijken. Het ziekenfonds analyseerde vorig jaar ruim 2.100 betwiste dossiers op verzoek van zijn leden. De bedragen die gerecupereerd werden variëren, maar wel is een duidelijke toename van klachten rond administratieve- of facturatiekosten te zien.

Zorgverstrekkers en -instellingen gaan nog al te vaak op zoek naar achterpoortjes om extra inkomsten te genereren. Zo werd er 5.934,22 euro gerecupereerd voor een patiënt die voor een opname op de dienst Intensieve Zorgen ereloonsupplementen moest betalen, terwijl dat voor die afdeling niet toegestaan is. SocMut merkt ook dat zorgverstrekkers en -instellingen steeds vaker administratie-, facturatie- of coördinatiekosten tussen 3,5 en 25 euro aanrekenen. Nochtans zegt de wet dat de honoraria alle kosten dekken.

Laboratoria klinische biologie stellen dan weer vaak dat hun onderzoeken uitgevoerd worden door niet-geconventioneerde verstrekkers zodat supplementen aangerekend kunnen worden. SocMut raadt patiënten aan om expliciet te vragen aan de voorschrijvende huisarts of specialist om de testen te laten uitvoeren door geconventioneerde verstrekkers in het laboratorium. Wie toch supplementen krijgt aangerekend, brengt dat best in mindering bij de vereffening.

Meer in het algemeen roept het Socialistisch Ziekenfonds op om facturen steeds kritisch onder de loep te nemen. “Of het nu gaat over facturen van het ziekenhuis, de tandarts, het labo, de thuisverpleegkundige of de huisarts, kijk je factuur goed na. En kom bij twijfel, vóórdat je betaalt, naar je ziekenfonds”, zegt algemeen secretaris Paul Callewaert.

bron: Belga