Kabinet Financiën: “Jaarlijks 300.000 afbetalingsplannen”

Kabinet Financiën: "Jaarlijks 300.000 afbetalingsplannen"

De berichtgeving in Het Laatste Nieuws over de aanpak van de fiscus bij afbetalingsproblemen is gebaseerd op “eenzijdige, zeer beperkte en selectieve info”. Er worden jaarlijks ongeveer 300.000 afbetalingsplannen gegeven. Dat stelt het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in een reactie op de berichtgeving. De krant kon honderden dossiers inkijken die deurwaardersplatform MyTrustO verzamelde van mensen die hun belastingen niet tijdig kunnen betalen. De meeste schade wordt aangericht door de strikte deadline voor afbetalingen die sinds een jaar of twee wordt gehanteerd, klinkt het. Elk plan boven de twaalf maanden wordt geweigerd. Zelfs schuldenaars die via een gerechtsdeurwaarder beloven om alle belastingen op 18 of 24 maanden te vereffenen, worden wandelen gestuurd, aldus de krant.

“Wanneer dergelijk afbetalingsplan ‘in eerste lijn’ wordt toegestaan, is dit inderdaad beperkt tot 12 maanden. Aangezien de belastingaanslag jaarlijks terugkomt, leidt een langere termijn vaak tot nog grotere problemen wegens meervoudige schulden”, reageert het kabinet. Wanneer de fiscus vaststelt dat mensen in een situatie komen waar ze met meervoudige schulden kampen (bij meerdere schuldeisers), verwijzen ze vaak door naar de collectieve schuldenregeling waarbij de schuldeisers – inclusief fiscus – een deel van hun schuldvordering laten vallen.

“Er worden wel degelijk, maar om hogervermelde redenen zeer beperkt, afbetalingsplannen op meer dan 12 maanden toegekend, maar deze gebeuren via een andere procedure waarbij ook de centrumdirecteur tussenkomt”, luidt het.

“Samen met de fiscus werken we keihard aan een correcte inning van de belastingen. Dat doen we kordaat, maar rechtvaardig. Er is steeds ruimte voor overleg om met belastingplichtige, die in financiële problemen zitten en welwillend zijn, tot een overeenkomst te komen. Alle betrokken diensten en medewerkers van de FOD Financiën zetten zich hier dagelijks voor in”, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

bron: Belga