Recht op gezinshereniging ook voor asielzoekers die tijdens procedure meerderjarig worden

Recht op gezinshereniging ook voor asielzoekers die tijdens procedure meerderjarig worden

Niet-begeleide minderjarige asielzoekers hebben in de Europese Unie recht op gezinshereniging, en dat recht geldt ook nog als ze tijdens de procedure meerderjarig worden. Dat stelt het Europees Hof voor Justitie in een arrest. De asielzoeker moet de aanvraag tot gezinshereniging dan wel indienen binnen de drie maanden nadat hij of zij als vluchteling is erkend. De zaak kwam er na een rechtszaak in Nederland. Een minderjarige alleenstaande vluchteling uit Ertitrea diende daar op 26 februari 2014 een asielverzoek in, op 2 juni werd ze meerderjarig. De Nederlandse staatssecretaris gaf haar enkele maanden later, op 21 oktober, een asielvergunning.

In december diende een Nederlandse vluchtelingenorganisatie een aanvraag in voor gezinshereniging voor de ouders van het meisje en haar drie eveneens minderjarige broers. Maar die aanvraag wees de staatssecretaris af, omdat de Eritrese intussen meerderjarig was geworden. Volgens hem is de datum van indiening van het verzoek van belang, volgens de ouders is de datum van aankomst in het EU-land beslissend.

Het Europees Hof oordeelt nu dat de datum van aankomst inderdaad beslissend is. Vluchtelingen die op dat moment jonger dan 18 zijn en erkend worden als vluchteling, behouden het recht op gezinshereniging. De aanvraag moet dan wel binnen een “redelijke termijn” gebeuren, benadrukt het Hof in zijn arrest. Concreet: binnen de drie maanden na de dag waarop de betrokkene als vluchteling is erkend.

bron: Belga