N-VA vraagt forse bijsturing M-decreet

N-VA vraagt forse bijsturing M-decreet

Regeringspartij N-VA wil het M-decreet, waardoor kinderen met zorgnoden in het gewoon onderwijs les kunnen volgen, bijsturen. Zo moeten leerlingen weer sneller terechtkunnen in het buitengewoon onderwijs. Dat berichten De Morgen en Het Laatste Nieuws vandaag. Voor de zomer moet minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) een actieplan voor het basisonderwijs presenteren. Binnen dat actieplan moet ook het M-decreet worden herbekeken, zo stelt Vlaams Parlementslid Koen Daniëls, de onderwijsspecialist van de N-VA, in naam van zijn partij. “We moeten kijken naar de redenen waarom de werkdruk in de klas zo sterk is verhoogd en moeten dat aanpakken.”

Enkel meer geld vrijmaken, is daarbij niet de oplossing, meent Daniëls. “De leerlingen die veel extra noden hebben, gaan we niet helpen met wat meer ondersteuning. Zij moeten kunnen teruggaan naar het buitengewoon onderwijs, waar de expertise wel continu aanwezig is. We willen daarom stevig naar het M-decreet kijken. Vooral naar de letter, maar ook om de geest ervan bij te schaven.”

De onderwijskoepels houden zich op de vlakte. “Het is juist dat heel wat scholen vooral afhaken op de gedragsproblemen en dat bijkomende ondersteuning nodig is”, zegt Lieven Boeve van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) stelt dat niemand mag verdrinken. Ze geeft aan dat ze snel enkele bijsturingen wil doorvoeren.

bron: Belga