“Bijsturing zou uitholling van M-decreet betekenen” (Unia)

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia vreest dat een bijsturing van het M-decreet meteen gelijk zou staan met een uitholling van het systeem. Dat laat het centrum vandaag weten in een reactie. “Stellen dat het M-decreet op de schop moet, betekent zoveel als het kind met het badwater weggooien”, zo klinkt het. “Kiezen voor meer segregatie is stappen terugzetten.” N-VA-onderwijsspecialist Koen Daniëls vraagt vandaag in De Morgen en Het Laatste Nieuws een forse bijsturing van het M-decreet, waardoor sinds september 2015 meer kinderen met specifieke noden in het gewone onderwijs les kunnen volgen. Volgens Daniëls moeten leerlingen met zware gedragsproblemen bijvoorbeeld sneller terechtkunnen in het buitengewoon onderwijs, om de stijgende werkdruk in de klas aan te pakken. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits benadrukt in een reactie dat er eerder al beslist werd het M-decreet bij te sturen.

Unia betreurt dat op die manier het M-decreet wordt “uitgehold”. Voor het Interfederaal Gelijkekansencentrum was het M-decreet slechts een eerste stap naar inclusief onderwijs. Unia vindt dan ook dat er meer geïnvesteerd moet worden in het behalen van die doelstelling.

“Vandaag voelen leerkrachten zich te weinig gewapend om met de diversiteit in de klas om te gaan. De oplossing is geen gesegregeerd onderwijssysteem, maar wel voldoende middelen en steun voor leerkrachten om alle leerlingen bij te staan in een inclusieve schoolomgeving”, zegt directeur Els Keytsman.

Unia benadrukt ook dat de voorgestelde aanpassingen indruisen tegen het VN-verdrag voor personen met een handicap, dat bijna tien jaar geleden geratificeerd werd door België.

bron: Belga