Zweedse koning roept jury van de Nobelprijs voor Literatuur ter verantwoording

Zweedse koning roept jury van de Nobelprijs voor Literatuur ter verantwoording
Zweedse koning roept jury van de Nobelprijs voor Literatuur ter verantwoording

Koning Karel XVI Gustaaf heeft de leden van de Zweedse Academie opgeroepen hun verantwoordelijkheid voor de eerbiedwaardige culturele instelling op te nemen. “De vijandigheid, die binnen de Zweedse Academie is ontstaan, is ten diepste te betreuren en kan de belangrijke taken van de Academie serieuze schade berokkenen”, verklaarde de beschermheer van de jury van de Nobelprijs voor Literatuur. De verantwoording voor de instelling moet voor de leden altijd de hoogste prioriteit hebben. Verschillende leden hebben elkaar de afgelopen tijd in gastcolumms in de Zweedse kranten publiekelijk beledigd. Aanleiding is een schandaal rond grensoverschrijdend gedrag en corruptie, waarna drie van de achttien leden die voor het leven worden benoemd, beslisten niet meer aan de zittingen deel te nemen. De Zweedse Academie kiest al meer dan een eeuw jaarlijks de laureaat van de Nobelprijs voor Literatuur. Ontslag nemen uit de jury kan niet volgens de statuten van 1786. Koning Karel Gustaaf overweegt nu die regel te veranderen. “Met de huidige ontwikkeling voor ogen zal ik rekening moeten houden met een wijziging van de statuten, onder meer wat betreft het ontslagrecht”, kondigde hij aan. Voor de Academie is het belangrijk de zetels van inactieve leden opnieuw in te vullen, anders loopt ze het gevaar om het quorum voor de benoeming van nieuwe leden niet meer te halen.

Bron: Belga