Te weinig gedetineerden volgen traject naar werk

Te weinig gedetineerden volgen traject naar werk

In 2017 hebben 628 gedetineerden een traject naar werk gevolgd. Dat is wel een stijging van 8 procent tegenover het jaar voordien, maar volgens Vlaams parlementslid Miranda Van Eetvelde (N-VA) nog steeds “veel te weinig”, zeker gezien het feit dat er jaarlijks 17.000 gedetineerden de gevangenis verlaten. De tijd dat gedetineerden bij hun vrijlating zonder enige vorm van begeleiding of opvolging buiten komen, is al even voorbij. Elke gedetineerde kan in afwachting van zijn vrijlating een beroep doen op het ‘aan de bak-programma’. Dat programma wil een brug slaan tussen de gevangenis en de arbeidsmarkt. De begeleiding start reeds binnen de muren van de gevangenis en wordt daarbuiten voortgezet.

Vorig jaar hebben 628 gedetineerden zo’n opleiding gevolgd. Volgens N-VA-politica Miranda Van Eetvelde, die de cijfers heeft opgevraagd bij minister van Werk Philippe Muyters (N-VA), is dat een stijging met 8 procent. “In 2016 volgden 583 gedetineerden een traject. Maar 628 is nog steeds te weinig als je weet dat er elk jaar om en bij de 17.000 gedetineerden de gevangenis verlaten. Het is duidelijk dat enkel een minderheid het ‘aan de bak-programma’ volgt. Nochtans is elke vorm van begeleiding voor gedetineerden cruciaal voor hun re-integratie in de maatschappij.”

Van Eetvelde benadrukt dat er niet alleen een taak ligt bij de ex-gedetineerden zelf. Volgens haar worden ex-gedetineerden nog al te vaak scheef bekeken door mogelijke werkgevers. “We moeten alle talenten in onze maatschappij maximaal benutten. In 2013 pleitte de Bond zonder Naam al via een campagne voor meer kansen op de arbeidsmarkt voor ex-gedetineerden. Toch blijft het taboe ook in 2018 nog steeds bestaan. Ik pleit er voor om zoveel mogelijk drempels voor ex-gedetineerden weg te werken in hun zoektocht naar een job.”

bron: Belga