Privacycommissie gekant tegen vingerafdrukken op ID-kaart

Privacycommissie gekant tegen vingerafdrukken op ID-kaart

De Privacycommissie heeft een ongunstig advies gegeven over het toevoegen van vingerafdrukken aan identiteitskaarten. De federale regering wil de maatregel vanaf volgend jaar invoeren, maar de commissie schiet het voorontwerp van wet af wegens “overmatig” en “niet conform de privacywet”. Dat schrijft De Tijd vandaag. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bepaalt in zijn voorontwerp dat de chip van elke identiteits- of vreemdelingenkaart een digitaal beeld zal bevatten met de afdrukken van twee vingers. De maatregel lag vorig jaar al gevoelig in de regering, vooral bij Open Vld. De liberalen gingen uiteindelijk akkoord, op voorwaarde dat er geen databank met alle vingerafdrukken zou komen.

De regering acht de maatregel nodig om identiteitskaarten beter te kunnen controleren op vervalsing, maar de Privacycommissie verwijt de regering dat ze geen cijfers of andere gegevens aanbrengt over bewezen gevallen van fraude om de maatregel te rechtvaardigen. “Het nemen van vingerafdrukken van een volledige bevolking is geen onschuldige maatregel op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het is een intrusieve maatregel”, schrijft de Privacycommissie in haar advies.

bron: Belga