Meer dan 200.000 nummers toegevoegd aan bel-me-niet-meer-lijst

Meer dan 200.000 nummers toegevoegd aan bel-me-niet-meer-lijst

In 2017 zijn meer dan 200.000 Belgische nummers toegevoegd aan de bel-me-niet-meer-lijst. Dat meldt minister van Consumenten Kris Peeters (CD&V). Via de bel-me-niet-meer-lijst kunnen consumenten en bedrijven aangeven dat ze niet willen gebeld worden voor reclame. De centrale bel-me-niet-meer-lijst werd in juni 2015 in het leven geroepen. Alle ondernemingen die via telefoon reclame maken of klanten ronselen via telefoon zijn bij wet verplicht de nummers op de lijst over te slaan. In 2017 kamen er 204.982 nieuwe nummers op de lijst (94.400 vaste nummers en 110.582 gsm-nummers). In totaal telt de lijst intussen meer dan 1,2 miljoen Belgische telefoonnummers.

“We zien een sterke toename van het aantal mensen die niet willen opgebeld worden voor reclame”, zegt bevoegd minister Kris Peeters. “Telefonische marketing wordt vaak als opdringerig beschouwd. De bel-me-niet-meer-lijst biedt consumenten en bedrijven de kans om duidelijk aan te geven dat ze niet wensen opgebeld te worden voor commerciële doeleinden”.

Volgens Peeters gaan de meeste bedrijven correct om met de lijst. Bedrijven die dat niet doen, worden aangepakt. Zo sloot de Economische Inspectie in 2017 met 12 bedrijven die de lijst niet respecteerden een minnelijke schikking af. Het gemiddelde bedrag van die schikkingen was bijna 2.000 euro. Het niet naleven van de lijst gebeurt volgens Peeters niet altijd met kwade wil. Sommige kmo’s en zelfstandigen voeren zelf eigen telemarketingcampagnes en bij hen is de lijst niet goed bekend. De vzw DNCM (Do Not Call Me), die de lijst beheert, organiseert daarom informatiecampagnes voor deze ondernemingen. Binnenkort wordt een nieuwe campagne gelanceerd.

bron: Belga