Sinds juni 2015 kregen in Vlaanderen 32 personen ‘eretitel van burgemeester’

Sinds juni 2015 kregen in Vlaanderen 32 personen 'eretitel van burgemeester'

Sinds juni 2015 kende de Vlaamse regering aan 32 personen de ‘eretitel van burgemeester’ toe als beloning van een langdurige en eervolle loopbaan. In twee gevallen werd de eretitel postuum toegekend. Dat blijkt uit het antwoord van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans op een schriftelijke vraag van Willy Segers (N-VA). De Vlaamse regering ging hierbij in op alle aanvragen die hiertoe werden ingediend. 25 van de aanvragen werden ingediend door de betrokken gemeenteraad. In zes gevallen was deze afkomstig van de betrokkene zelf en in één geval van een derde persoon. In geen enkel geval werd de toegekende eretitel weer ingetrokken.

Het is overigens slechts vanaf juni 2015 dat het Agentschap Binnenlands Bestuur over een gedetailleerd overzicht beschikt van de aanvragen voor het bekomen van een eretitel van burgemeester.

bron: Belga