De Lijn vraagt op “Mobiele Maandag” te kiezen voor alternatieve vervoerswijzen

Eén dag per week kiezen voor combimobiliteit. Dat is het doel van “Mobiele Maandag”, de nieuwe campagne van De Lijn. De vervoersmaatschappij wil zo de Vlaming kritisch doen nadenken over zijn verplaatsingsgewoonte, en het fileprobleem en het daaruit voortvloeiend ecologisch, economisch en psychologisch leed aanpakken. Uit een mobiliteitsonderzoek van iVOX in opdracht van De Lijn bij 1.000 Vlamingen tussen 15 en 75 jaar, blijkt dat 93 procent van de Vlamingen vindt dat het mobiliteitsprobleem steeds erger wordt en dat er dringend oplossingen moeten komen.

Ook gelooft de Vlaming dat er alternatieven nodig zijn voor de auto om het fileprobleem op te lossen, en ziet 60 procent van de respondenten een oplossing in het openbaar vervoer en combimobiliteit (het combineren van verschillende vervoermiddelen zoals fiets, te voet, de bus of tram, de auto…). Toch verwachten Vlamingen vooral dat anderen het fileleed zullen aanpakken. Drie kwart (74 procent) vindt dat hij zelf niet aan de oorzaak van de files ligt.

“De files in Vlaanderen waren nog nooit zo zwaar als in 2017. Het is gemakkelijk om de schuld van de fileproblematiek op een ander te schuiven en naar een ander te kijken om het probleem op te lossen. Helaas zal die mentaliteit ons niet verder helpen”, zegt directeur-generaal Roger Kesteloot. “Als we de fileproblematiek en het bijhorend leed écht willen oplossen, moeten we allemaal ons steentje bijdragen. Ook bij De Lijn willen we onze verantwoordelijkheid daarin nemen en mensen aansporen om meer te kiezen voor combimobiliteit.”

Daarom lanceert De Lijn de nieuwe campagne, die vanaf 16 april de Vlaming wil aansporen om kritisch na te denken over zijn verplaatsingsgewoonte, en minstens één dag per week te kiezen voor combimobiliteit.

Wie wenst, kan zich via de website mobielemaandag.be registreren als Mobiele Maandagman of -vrouw. Op de website staan ook heel wat tips over hoe je combimobiel kan zijn.

bron: Belga