Wie hoger wil bouwen, zal moeten betalen

Wie hoger wil bouwen

De Vlaamse regering werkt aan een heffing op soepelere bouwnormen. Die zal ook impact hebben op de deals die promotoren met de overheid sluiten, zo schrijven De Standaard, Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad vandaag. Het nieuwe instrumentendecreet van de Vlaamse regering voorziet in een gevoelige uitbreiding van de zogenaamde planbatenheffing, een belasting op de meerwaarde bij her­bestemmingen. Wie bijvoorbeeld onbebouwbare grond bezit waarop door een planwijziging plots toch woningen, kantoren of andere gebouwen ­mogen worden neergezet moet een heffing betalen op die door de overheid ge­creëerde meerwaarde.

Het initiatief van de Vlaamse regering breidt de heffing nu uit naar de meerwaarde die ontstaat door de versoepeling van bouwvoorschriften. De nieuwe belasting zou van toepassing zijn als de overheid het aantal bouwlagen van een bestaand ruimtelijk uitvoeringsplan op een perceel ­ver­meerdert, wanneer de bouwhoogte of -diepte wordt verhoogd, of de bouwdichtheid toeneemt. Dat geldt zowel voor gebieden bedoeld voor wonen, als voor bedrijvigheid en recreatie.

De uitbreiding is interessant in het licht van de heisa de afgelopen weken en maanden rond gewijzigde bouwvoorschriften in Gent en Antwerpen. Soms worden ruimte­lijke uitvoeringsplannen immers aangepast en op maat geschreven in functie van nieuwbouwprojecten.

Op gronden waar er geen ruimtelijk uitvoeringsplan is, geldt de taks niet.

bron: Belga