Belgische ontwikkelingshulp daalde in 2017 sterker dan in hele Oeso

Belgische ontwikkelingshulp daalde in 2017 sterker dan in hele Oeso

De Belgische ontwikkelingshulp is er in 2017 met 8,2 pct op achteruit gegaan, om te eindigen op 2,2 miljard dollar, of 0,5 pct van het bnp. De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) publiceerde vandaag de balans van de officiële ontwikkelingshulp (ODA, of official development assistance) van dertig Oeso-landen. Het algemene beeld van die landen is dat de hulp er met 0,6 procent op achteruit ging. Die lichte achteruitgang wordt verklaard door een daling van de uitgaven aan vluchtelingen in de landen zelf, maar een stijging van de hulp naar landen die die hulp het meest nodig hebben. Ook in België daalde de hulp aan vluchtelingen, en kende de bilaterale hulp ook een (lichte) daling. De Oeso-landen gaven in 2017 146,6 miljard dollar uit aan hulp, waarvan 14,2 miljard ging naar hulp aan vluchtelingen in eigen land. Dat is 13,6 procent minder dan in 2016. In België maakte hulp aan vluchtelingen 14,3 procent uit van de totale hulp. Als de kosten voor binnenlandse vluchtelingenhulp worden uitgefilterd, dan stijgt de ontwikkelingshulp in de dertig landen netto met 1,1 procent. De hulp aan de zogenaamde “minst ontwikkelde landen” steeg met 4 procent, naar 26 miljard dollar. Hulp aan deze landen is een van de prioriteiten van het beleid van bevoegd minister Alexander De Croo.

Het VN-doel om 0,7 procent van het bnp aan ontwikkelingssamenwerking te spenderen, blijft in de hele Oeso, en ook in België, veraf. Ons land eindigt op 0,45 procent, tegen 0,50 procent in 2016; de hele Oeso op 0,31 procent, tegenover 0,32 procent in 2016. Ook voor België is de norm van 0,7 procent nog altijd een streefdoel.

9″Het is goed om te zien dat er meer geld terechtkomt waar het het meest nodig is, maar het is nog altijd niet genoeg”, reageert Angel Gurría, secretaris-generaal van de Oeso. “De donorlanden zouden van deze periode van economische groei gebruik moeten maken om meer inspanningen te doen.” Vijf Oeso-landen haalden in 2017 de VN-doelstelling: Denemarken, Luxemburg, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. In 2016 haalde ook Duitsland de 0,7 procent nog. “De daling voor België legt de structurele en jarenlange besparingen op ontwikkelingssamenwerking bloot”, zegt 11.11.11 in een reactie. “Volgens de voorspellingen van de Oeso in 2015 zal het percentage verder zakken tot 0,38 procent tegen 2019.”

bron: Belga