Amper personeelsverloop op de Belgische arbeidsmarkt

Ondanks het recordaantal vacatures op de arbeidsmarkt, houdt de Belg erg vast aan zijn job. Sinds 2012 is er amper vrijwillig verloop op de arbeidsmarkt, blijkt uit de jaarlijkse barometer van Securex. De HR-dienstverlener ziet een verklaring in de vergrijzende beroepsbevolking: hoe ouder men wordt, hoe minder men spontaan van job verandert. Nochtans is een vastgeroeste arbeidsmarkt niet zo slim in een wereld van constante verandering, luidt het. Het aantal werknemers dat op eigen initiatief van baan verandert, blijft al zes jaar op rij nagenoeg stabiel. In 2017 ging het om 5,75 procent, tegen 5,18 procent in 2016. Ook het onvrijwillig verloop ligt met 4,10 procent (3,72 procent in 2016) erg laag.
Frank Vander Sijpe, HR Research Director bij Securex: “de cijfers van 2017 zijn opnieuw erg gelijklopend met de vorige jaren: er is weinig animo om van job te veranderen. Nochtans zou je met het recordaantal vacatures in het achterhoofd verwachten dat er meer beweging zou komen in onze arbeidsmarkt. Het lijkt erop dat zowel werknemers als werkgevers weinig initiatief nemen tot verandering.”
Een mogelijk verklaring is de toenemende vergrijzing: van de 50-plussers heeft slechts 2 procent zijn werkgever verlaten. Volgens Securex heeft dat onder meer te maken met de verloning die bij bedienden gekoppeld is aan anciënniteit. “Dit leidt tot gouden kooien”, aldus Vander Sijpe, die in het nadeel spelen van bedienden die wél van job (willen) veranderen.
Securex ziet daarnaast ook een verantwoordelijkheid bij werkgevers, die te veel belang hechten aan contracten van onbepaalde duur.
Het HR-bedrijf pleit ervoor dat zowel werknemers als werkgevers meer zouden investeren in loopbaanveerkracht, om aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. “Als zowel werkgever als werknemer ervoor kiezen om jarenlang samen te blijven werken, is het noodzakelijk dat beide ook werken aan de professionele ontwikkeling. Dit kan heel concreet door het aanbieden van specifieke opleidingen, interne mobiliteit te stimuleren, interne stages aan te bieden…”.

bron: Belga