Vertalers en tolken klagen aan dat ze niet beëdigd raken voor rechtbanken

Op dit ogenblik is niemand in België permanent “beëdigd” als vertaler of tolk. Die toestand wordt dinsdag via een persmededeling aangeklaagd door de Beroepsvereniging Beëdigd Vertalers en Tolken (BBVT). De invoering van een nationaal register zou de onpartijdigheid en de betrouwbaarheid van beëdigd vertalers en tolken ten goede moeten komen. De wet die dat register opricht is er sinds 1 december 2016, maar de uitvoerngsbesluiten ontbreken nog altijd. De FOD Justitie zocht naar een tussenoplossing: vertalers en tolken die al werkzaam waren voor Justitie vóór 1 december 2016, kunnen zich ten voorlopige titel registreren in het nationaal register.

De BBVT deed navraag over deze tijdelijke oplossing. Volgens het College van de hoven en rechtbanken is de essentie van het nationaal register voor beëdigd vertalers en tolken dat alleen wie definitief is ingeschreven, en dus aan de wettelijke voorwaarden voldoet en beëdigd is door de eerste voorzitter van het hof van beroep, de titel van beëdigd vertaler/tolk mag dragen en is vrijgesteld van de eedaflegging per prestatie.De BBVT deed ook navraag bij het Directoraat-generaal rechtelijke organisatie en de Dienst nationale registers van de FOD Justitie. De antwoorden leren dat het nationaal register van beëdigd vertalers en tolken, met op dit moment enkel voorlopige inschrijvingen, niet aangeeft of een geregistreerd vertaler of tolk daarnaast ook nog actief is als politieambtenaar of advocaat. Voorts is niemand die ‘ten voorlopige titel’ is opgenomen in het nationaal register, gescreend op moraliteit of betrouwbaarheid.

bron: Belga