Seoel waarschuwt voor negatieve gevolgen van Koreaanse stemmachines op verkiezingen

De Zuid-Koreaanse ambassade in Kinshasa heeft vandaag gewaarschuwd voor de negatieve gevolgen die stemmachines van een Zuid-Koreaanse fabrikant kunnen hebben op de verkiezingen in het Centraal-Afrikaanse land. Die verkiezingen staan nu gepland voor 23 december van dit jaar. In een verklaring van de Koreaanse ambassade is te lezen dat het gebruik van deze machines “de Congolese regering een excuus kan geven tot ongewenste resultaten in verband met de verkiezingen, zoals verder uitstel of het risico doelwit te worden van kritiek”. Nog volgens de ambassade drukt ze daarmee “de officiële positie van de regering” uit. “De internationale gemeenschap maakt zich zorgen over het feit dat de Congolese regering nog maar eens de verkiezingen kan uitstellen, of het ordelijke en vreedzame verloop van de verkiezingen in gevaar kan brengen, en de Koreaanse regering deelt die zorg”, aldus de brief van de ambassade.

De Congolese kiescommissie Ceni importeert sinds januari stemmachines die gefabriceerd werden door het Zuid-Koreaanse Miru-Systems. Dat bedrijf heeft geen kantoor of vertegenwoordiger in Congo. “De Koreaanse regering heeft geen enkele wettelijke mogelijkheid om een privébedrijf te verbieden een van zijn producten te exporteren”, aldus de brief. “De Ceni doet zaken met een Koreaans bedrijf, niet met de Koreaanse regering”, aldus de Ceni-voorzitter.Volgens de kiescommissie zal het door deze machines mogelijk worden “zowel de tijd die nodig is per stem als het wachten op de resultaten in te perken”. Andere voordelen zijn “het beperken tot zelfs onmogelijk maken van electorale fraude en een lagere kostprijs”.

De Congolese stemgerechtigden zullen voor elk van de de drie verkiezingen (presidents-, parlements- en provinciale verkiezingen) hun kandidaat kunnen aanduiden op een touchscreen. De kandidaten zullen met hun foto op het scherm verschijnen. Vervolgens drukt de machine de drie gekozen namen af, en dat biljet moet in de stembus belanden. Bij het sluiten van de stembureaus zal de machine alle resultaten tonen.

Zowel de oppositie als het middenveld willen geen stemmachines – de oppositie heeft het over “fraudemachines”.

Bron: Belga