Open Vld vraagt extra maatregelen in strijd tegen antisemitisme

Open Vld vraagt extra maatregelen in strijd tegen antisemitisme

Open Vld-senatoren Jean-Jacques De Gucht en Martine Taelman vragen dat de regering extra maatregelen neemt in de strijd tegen antisemitisme. Volgens hen is de dreiging de jongste jaren weer toegenomen. “Dit vraagt een stevige respons vanwege de overheid en de samenleving”, zeggen De Gucht en Taelman. “De recente cijfers uit onze buurlanden betreffende misdrijven met antisemitisch karakter wijzen jammer genoeg allemaal op een toename. Wat ons land betreft zijn er geen officiële cijfers wat betreft misdrijven met een antisemitisch karakter vanwege de politie of justitie. Vanuit de Joodse Gemeenschap zijn er wel duidelijke signalen dat deze toenemen”, klinkt het bij Open Vld.

De Gucht en Taelman hebben een resolutievoorstel ingediend. Daarin vragen ze onder meer dat de regering een nationale coördinator antisemitismebestrijding aanduidt. Eerder had het Europees Parlement al gevraagd dat elke lidstaat zo’n coördinator zou aanduiden. Duitsland, Zweden en Bulgarije hebben dat intussen al gedaan.

Het resolutievoorstel vraagt ook om cijfers over het aantal gepleegde en vervolgde misdrijven met antisemitistisch karakter.

De liberalen pleiten ook voor de heropstart van de ‘waakzaamheidscel antisemitisme’, een cel met vertegenwoordigers van justitie, politie, binnenlandse zaken, gelijke kansen en mensen uit de Joodse gemeenschap die bij een eerdere toename van het aantal antisemitische incidenten was opgericht. De cel kwam voor de laatste keer bijeen in 2013.

Het liberale resolutievoorstel vraagt ook dat er een specifieke module antisemitisme opgenomen wordt in het integratie- en inburgeringsbeleid.

bron: Belga