Nieuw federaal onderzoekscentrum ‘Sciensano’ opgericht

Nieuw federaal onderzoekscentrum 'Sciensano' opgericht

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) en het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA) zijn op 1 april samengevoegd. De nieuwe wetenschappelijke instelling Sciensano zal onderzoek voeren naar de gezondheid van mens en dier. De uitvoeringsbesluiten tot oprichting van het nieuwe federale onderzoekscentrum Sciensano worden vandaag in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. De verenigde instelling is in België en internationaal uniek in haar soort door de combinatie van drie dimensies: mensen, dieren en milieu. Dat staat te lezen in het persbericht dat de organisatie uitstuurde. Sciensano heeft als doel alle bedreigingen voor de gezondheid te voorkomen, te evalueren en in te perken.

Maggie De Block (Open Vld), federaal minister van Volksgezondheid: “We kunnen de gezondheid van mens en dier niet los van elkaar zien: ziektes van mensen kunnen overgaan op dieren en ook omgekeerd. Het gebruik van antibiotica in de veeteelt bijvoorbeeld heeft een belangrijke impact op antibioticaresistentie bij mensen. Daarom is het ook logisch dat het wetenschappelijk onderzoek naar menselijke en dierlijke gezondheid gestroomlijnd verloopt, en daar zorgen we nu voor met de oprichting van Sciensano.”

De oprichting van de nieuwe instelling werd op 20 juli 2016 goedgekeurd door de federale regering. De opstart was oorspronkelijk voorzien voor 1 januari 2017, maar het duurde uiteindelijk langer omdat het wetsvoorstel nog voorgelegd moest worden aan de deelstaten.

bron: Belga