Natuurorganisaties roepen op om mussen te tellen

Natuurorganisaties roepen op om mussen te tellen

Vogelbescherming Vlaanderen roept op om tijdens het paasweekend deel te nemen aan de jaarlijkse telling van huismussen. De natuurorganisatie wil opnieuw nagaan of de huismus in ons land standhoudt, achteruitboert of misschien zelfs op sommige plekken verdwenen is. De gegevens invoeren kan op www.mussenwerkgroep.be, waar je ook tips krijgt om de soort te herkennen en mannetjes en vrouwtjes uit elkaar te houden. Vogelbescherming Vlaanderen stelt dat huismussen tellen in je tuin of onmiddellijke omgeving slechts vijf tot tien minuutjes hoeft te duren en best leuk kan zijn.
Of er veel huismussen te spotten zullen vallen, is echter nog maar de vraag. Mussen passen zich weliswaar goed aan mensen aan, hun aantallen gaan er al decennia op achteruit – zowel in Vlaanderen als in de rest van Europa. Zowel de grootte van de kolonies als het aantal kolonies daalt. Verwilderde stukjes groen verdwijnen, er zijn steeds minder schuilplekken om zich te beschermen tegen (huis)katten en de landbouw laat nog maar weinig graanresten liggen op akkers, om maar enkele redenen te noemen.
Op www.mussenwerkgroep.be kan je een bijdrage leveren om de evolutie van het probleem in kaart te brengen. De website helpt spotters alvast om geen vergissingen te begaan. Het tellen gebeurt op basis van het gelijktijdig getsjilp van de mannetjes.

bron: Belga