Hoge Raad formuleert twee trajecten voor structureel begrotingsevenwicht tegen 2020

De Hoge Raad voor Financiën (HRF), het adviesorgaan inzake de begroting, heeft zaterdag twee trajecten geformuleerd om de begroting tegen 2020 structureel in evenwicht te brengen, zoals bepaald in het Stabiliteits- en Groeipact. In het eerste voorstel wordt de grootste inspanning geleverd in 2019 – een verkiezingsjaar. In het tweede traject wordt de inspanning evenredig verdeeld over 2019 en 2020. Maar dat kan enkel als de voor dit jaar structurele verbetering met 0,25 procent van het bruto binnenlands product (bbp) wordt weerhouden, waarschuwt de Hoge Raad. “Een eventuele vertraging in de realisatie van deze verbetering dient te worden opgevangen in 2019.” België moet tegen eind april zijn programma overmaken aan de Europese Commissie. Bij het advies werd rekening gehouden met de economische vooruitzichten die het Planbureau midden deze maand formuleerde. Er werd echter nog geen rekening gehouden met de maatregelen van de jongste begrotingscontrole. De federale regering mikt daarbij op een structureel tekort van 0,68 procent van het bbp in 2018.
Tegen 2020 moet dat structureel tekort weggewerkt zijn, zoals voorzien in het Stabiliteits- en Groeipact. De Hoge Raad voor Financiën -die nog uitgaat van een tekort van 0,75 pct- beveelt in een eerste traject aan om volgend jaar het structurele tekort terug te brengen met 0,6 pct van het bbp en het jaar nadien nog eens met 0,15 pct.
In een alternatief scenario zou de overheid de inspanningen evenredig kunnen verdelen over 2019 en 2020: dus telkens 0,38 pct van het bbp. Maar dat kan volgens de Hoge Raad enkel indien de inspanningen dit jaar slagen, anders moeten die integraal in 2019 worden meegenomen.

bron: Belga