“Vlaanderen schendt het recht op inclusief onderwijs”

Vlaanderen schendt het recht op inclusief onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking. Dat is de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) van de Raad van Europa over een collectieve klacht, meldt de vzw Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een Handicap (GRIP) vrijdag. De vereniging, die mee aan de basis lag van de klacht, eist een doortastendere aanpak van de Vlaamse regering. De collectieve klacht werd in 2014 ingediend door de internationale mensenrechtenorganisatie Validity Foundations (het vroegere Mental Disability Advocacy Centre of MDAC), met de steun van GRIP. Ze ging over een aantal tekorten op het vlak van inclusief onderwijs voor leerlingen met een verstandelijke beperking in Vlaanderen.
In zijn uitspraak van donderdag stelde het ECSR dat leerlingen met een verstandelijke handicap nog te vaak in het buitengewoon onderwijs belanden. “De commissie merkt op dat volgens de regering op 1 februari 2017 46.708 gehandicapte leerlingen naar speciale scholen gingen, 26.607 in het basisonderwijs en 20.101 in het secundair onderwijs. Het vindt dat deze cijfers erg vergelijkbaar zijn met die van MDAC voor het schooljaar 2008-2009, en er sindsdien dus geen noemenswaardige veranderingen zijn opgetreden”, aldus het comité. Over het M-decreet stelt het comité onder meer dat het geen termijn bepaalt voor het implementeren van het recht op inclusief onderwijs, evenmin in indicatoren om de vooruitgang te meten.
“Het comité is van mening dat het recht op inclusief onderwijs van kinderen met verstandelijke beperkingen niet effectief verzekerd wordt door de Vlaamse gemeenschap in België. Het vindt daarom dat er een schending is van artikel 15§1 (van het Europees Sociaal Handvest, namelijk ‘het recht van personen met een handicap op onafhankelijkheid, sociale integratie en participatie in het leven van de gemeenschap’, red.)”, klinkt het.
Volgens GRIP bevestigt deze uitspraak dat het onderwijsbeleid, zelfs met het M-decreet, tekortschiet op het vlak van inclusief onderwijs. “Als gevolg van deze beslissing van het comité vragen we een nieuw en steviger plan. Dit plan zou meer middelen moeten uittrekken voor redelijke aanpassingen en ondersteuning in de klas”, besluit GRIP-coördinator Patrick Vandelanotte.

bron: Belga